Giuseppe Rossi

Mc Giaime

Premio Pallone d'Argento 2013-2014:
Giuseppe Rossi
A.C.F. Fiorentina


giusepperossigiusepperossigiusepperossigiusepperossigiusepperossigiusepperossigiusepperossigiusepperossigiusepperossigiusepperossigiusepperossigiusepperossigiusepperossigiusepperossigiusepperossigiusepperossigiusepperossigiusepperossigiusepperossigiusepperossigiusepperossi